simple site templates

BALET

BALET


Taniec klasyczny to forma tańca potocznie zwana baletem. Różnica polega na tym, że termin balet odnosi się do spektaklu odbywającego się na scenie, natomiast termin taniec klasyczny odnosi się do techniki, jakiej używają tancerze. Jest to technika taneczna, która jest podstawą tańca artystycznego na scenie. Technika, której elementy wykorzystujemy we wszystkich stylach tańca. Taniec klasyczny/balet posiada własne podstawy techniczne, usystematyzowane i skodyfikowane. Wzorowane są na estetycznych kanonach starożytnej sztuki. Pozwolą ukształtować prawidłową postawę ciała i nabyć umiejętności koordynacji ruchowej.

Technika tańca klasycznego/baletu pomaga w osiągnięciu większej sprawności fizycznej, wypracowuje między innymi rozwartość, równowagę, elastyczność, przeciwstawność.

Na TANIEC KLASYCZNY - BALET możesz uczęszczać do nas w Lęborku, Pobłociu, Główczycach i Wicku.

Mobirise


Jak przygotować się na zajęcia?

Na zajęcia przygotuj strój niekrępujący ruchów, przyległy do ciała. Na pierwsze zajęcia możesz przyjść w skarpetkach. Z czasem polecamy zaopatrzyć się w miękkie baletki. Nie zapomnij o wodzie do picia.